החל מסוף 2022, מפעל פלויד רוז בגרמניה שינה את הסימונים על אומי הנעילה מסדרה המקורית שלנו. החלקים יפרטו כעת רק את גודל אום הנעילה (R2, R3 וכו') ואת הרדיוס בצד התחתון של האום. אם אתה מקבל אום נעילה מקורי של פלויד רוז באריזה המקורית שלנו ממפיץ או משווק אותנטי ולא כתוב בו "תוצרת גרמניה", זה לא מוצר מזויף אלא הוא מהייצור המעודכן ביותר מגרמניה.